DARMOWA DOSTAWA OD 150 zł | CHCEMY WAM POWIEDZIEĆ: PRACUJEMY I DOSTARCZAMY WASZE ZAMÓWIENIA.

Reklamacje

W przypadku jeśli dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Klient zobowiązany jest o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie sklepu. Sklep dokona wymiany towaru na właściwy, na swój koszt. Wymiana towaru zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zwrotu środków pieniężnych za zakupione towary.

  1. Zgłoszenie reklamacji wraz z załączonymi zdjęciami szkody należy wysłać mailowo pod adresem:  [email protected]

2. Towar wraz z dowodem zakupu prosimy odesłać na adres:  

PHU Jolanta Rokosz z dopiskiem Berry Mouse
Ul. Włodarczaka 4/33
64-100 Leszno
tel. 690417450

4. My w zamian prześlemy Ci nowy bądź naprawiony towar, lub niezwłocznie zwrócimy pieniądze.

5.  Berry Mouse nie przyjmuje zwrotów (nie odbiera przesyłek) wysłanych za pobraniem.

Zwrot Towaru

  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. 
  2. Warunkiem realizacji zwrotu ceny jest wypełnienie, podpisanie i wysłanie wraz z towarem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.  Pobierz formularz.
  3. Konsument jest obowiązany do odesłania towaru, nie później niż w terminie 14 dni od dnia przesłania Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na poniższy adres:

PHU Jolanta Rokosz (z dopiskiem Berry Mouse)
Ul. Włodarczaka 4/33
64-100 Leszno
tel. 690417450

  1. Odesłany towar musi być odpowiednio zapakowany i zabezpieczony, a także posiadać oryginalne metki i pudełko – jeśli takie były dołączone. 
  2. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwotę równą cenie zakupionego towaru oraz koszty dostarczenia rzeczy, z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy wskazany przez sprzedawcę, nie jest on wówczas zobowiązany do zwrotu poniesionych przez klienta dodatkowych kosztów. 
  3. Zwrot wpłaconej ceny zostanie dokonany za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek wskazany przez Konsumenta w formularzu zwrotu niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w przeciągu 30 dni od daty przyjęcia nieuszkodzonego zwracanego towaru oraz prawidłowo wypełnionego formularza zwrotu. 
  4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do towarów wykonywanych na zamówienie (w szczególności Flower Box oraz Pin Board), które są produktami nieprefabrykowanymi i wyprodukowanymi według specyfikacji konsumenta lub służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w szczególności do takich oferowanych i wytwarzanych towarów jak Flower Box oraz Pin Board. Sprzedawca nie ma obowiązku przyjąć takich towarów na podstawie złożonego przez konsumenta odstąpienia od umowy. Szczegółowe kwestie dotyczące odstąpienia od umowy reguluje ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 
  5. Berry Mouse nie przyjmuje zwrotów (nie odbiera przesyłek) wysłanych za pobraniem.