DARMOWA DOSTAWA OD 150 zł | CHCEMY WAM POWIEDZIEĆ: PRACUJEMY I DOSTARCZAMY WASZE ZAMÓWIENIA.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BERRY MOUSE

DEFINICJE:

Sklep internetowy (także: serwis internetowy) – serwis, za pośrednictwem którego Klient zawiera umowę sprzedaży w formie elektronicznej ze Sprzedawcą.

Klient – konsument w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, a także kontrahent niebędący konsumentem.

Sprzedawca (także: Berry Mouse, Sklep) – Jolanta Rokosz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: PHU Jolanta Rokosz, ul. Długa 32, 49-120 Ciepielowice, NIP9910253234, REGON 389753382

Flower Box – przystrojone, sztuczne kwiaty w estetycznym opakowaniu, będące towarem wytworzonym na zamówienie, wcześniej nieprefabrykowanym, wyprodukowanym według specyfikacji wybranej przez Klienta, a oferowanej w danym okresie czasu przez Sprzedawcę.

Pin Board – ozdobna tablica obszyta tkaniną oraz wykończona cekinami, będąca towarem wytworzonym na zamówienie, wcześniej nieprefabrykowanym, wyprodukowana według specyfikacji wybranej przez Klienta, a oferowanej w danym okresie czasu przez Sprzedawcę.

§ 1

Zasady działania Serwisu internetowego i przedmiot sprzedaży.

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego produktów oferowanych przez Sprzedawce lub tworzonych na zamówienie (zwanych dalej: „Towarami”), a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umów.

2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Specyfika i właściwości towarów oferowanych przez Sprzedawcę są przedstawione na stronie internetowej Sklepu.

4. Towary sprzedawane są przez Sprzedawcę zarówno osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, jak również osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą kupującym od Sprzedawcy towary dla celów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (zwanym dalej: „Konsumentami”), jak również pozostałym podmiotom, to jest osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą i dokonującym zakupu od Sprzedawcy towaru na cele związane bezpośrednio z tą działalnością gospodarczą lub zawodową, osobom prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.

5. Klient, zamawiając towary przy pomocy strony internetowej www.berrymouse.pl przystępuje do zawarcia umowy sprzedaży (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

§ 2

Ceny towarów.

1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 

2. Ceną wiążącą jest cena podana w sklepie przy danym towarze w chwili składania zamówienia.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, z tym, że obowiązującą Klienta jest cena z chwili zakupu towaru; wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

§ 3

Rejestracja w serwisie.

1. Składanie zamówień przez Klienta (zawieranie umów sprzedaży) możliwe jest zarówno jednorazowo (jako “gość”), jak i dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników serwisu internetowego.

2. Rejestracja Klienta polega na podaniu w Formularzu Rejestracyjnym, dostępnym na stronie internetowej Sklepu, danych niezbędnych do realizacji zamówień.

3. W wyniku przeprowadzonej rejestracji, Klientowi przyporządkowane zostaje Konto, umożliwiające identyfikację czynności podejmowanych przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.

4. Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego Konta loginu oraz hasła.

§ 4

Czas realizacji zamówienia i dostawa.

1. Przy każdym towarze zamieszczonym w serwisie internetowym podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia przez Sklep zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

2. Berry Mouse realizuje dostawy za pośrednictwem ogólnopolskich jaki i miedzynarodowych przewoźników i wybiera ich w zależności od wagi i gabarytu przesyłki.

3. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 10 dni roboczych (liczony od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Berry Mouse do momentu nadania przesyłki – nie dotyczy opcji płatności za pobraniem).

4. Berry Mouse zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu wysyłki, gdy termin wysyłki przypada na sobotę, niedzielę, święta. W takim wypadku wysyłka będzie realizowana najbliższego dnia roboczego.

5. Szacunkowy czas przesyłki po nadaniu („w drodze”) to zwykle 1-2 dni robocze.

6. Sklep internetowy oferuje darmową wysyłkę kurierską na terenie kraju dla maksymalnych wymiarów przesyłki 149×119 cm oraz wadze łącznej towarów nie przekraczającej 15 kg.

7. Przesyłki większe, cięższe oraz zagraniczne podlegają indywidualnej wycenie, przy czym każdorazowo wyliczony łączny koszt dostawy zamówienia uzależniony jest od:

  • wagi towarów

  • ilości paczek;

  • gabaryt towarów

8. Niezależnie od gabarytu towaru, Klient może sam wybrać przewoźnika, na własny koszt i ma możliwość rezygnacji z organizacji dostawy przez Sklep.

9. Sprzedawca oferuje możliwość odbioru osobistego towarów albo ich wysyłki za pobraniem. Koszt wysyłki za pobraniem dla przesyłki krajowej o wymiarach nie większych niż 149 x 119 cm oraz wadze maksymalnej 15 kg wynosi 25 zł.

10. Przesyłki zagraniczne realizowane są wyłącznie po dokonaniu przedpłaty przez Klienta za zamówiony i zlecony do produkcji towar.

11. W przypadku jeśli dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Klient zobowiązany jest o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie sklepu. Sklep dokona wymiany towaru na właściwy, na swój koszt. Wymiana towaru zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zwrotu środków pieniężnych za zakupione towary.

§ 5

Formy płatności.

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski

a) płatność przy odbiorze: należność pobiera kurier,

b) płatność za pośrednictwem pośrednika finansowego Przelewy24 (system oferuje kilka sposobów płatności: e-transfer, przelew online, płatność kartą płatniczą, płatności mobilne)

  c)  płatność bezpośrednim transferem bankowym na konto sklepu (tzw. przelew tradycyjny w tym przelewy zagraniczne) według poniższej specyfikacji:

– przelew na rachunek bankowy Berry Mouse prowadzony w mBanku S.A. : BIC (swift) BREXPLPWMBK  PL72114020040000310281610194 ,

– przelew powinien zostać zaksięgowany na rachunku Sklepu nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dokonania zamówienia pod rygorem jego anulowania

d) wykorzystując specjalny bon zakupowy lub promocyjny

Waluta płatności: PLN i EUR

2. Dla towarów przesyłanych za granicę nie obowiązuje forma płatności określona w ust. 1 lit. a powyżej.

§ 6

Gwarancja i rękojmia.

1. Towary wytwarzane na zamówienie, a w szczególności: Pin Bord i Flower Box objęte są 6-miesięczną gwarancją.

2. Towary oferowane w sklepie objęte są  2-letnia rękojmią z tytułu niezgodności towaru z umową.

3. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym wynikające z indywidualnych ustawień komputera Konsumenta nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.berrymouse.pl

4. W przypadku konieczności skorzystania przez Klienta z uprawnień wynikających z gwarancji bądź rękojmi oraz w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klient powinien wysłać zgłoszenie reklamacji wraz z załączonymi zdjęciami pod adres poczty elektronicznej:  [email protected]

5. Towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacji należy odesłać na adres:  

PHU Jolanta Rokosz z dopiskiem Berry Mouse

ul. Leona Włodarczaka 4/33

64-100 Leszno

tel. 690417450

6. W przypadku uznania reklamacji z tytułu rękojmi Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej wpływu do Sprzedawcy. Jeżeli w ciągu 14 dni od daty wpływu reklamacji Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania Klienta, należy przyjąć iż uznał żądania za zasadne. W przypadku niemożliwości naprawy towaru przez Sprzedawcę oraz niedostępności towaru w przypadku jego wymiany na nowy, Klientowi przysługuje zwrot zapłaconej ceny.

7. Jeżeli dostarczony przez Klienta towar nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych czy wynikających z rękojmi, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

8. Gwarancja i rękojmia nie obejmują uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu jego przechowywania.

§ 7

Konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy i wymiany towarów.

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

2. Warunkiem realizacji zwrotu ceny jest wypełnienie, podpisanie i wysłanie wraz z towarem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Wzór taki stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Sprzedawca udostępnia także możliwość wypełnienia takiego formularza za pośrednictwem serwisu internetowego.

3. Konsument jest obowiązany do odesłania towaru, nie później niż w terminie 14 dni od dnia przesłania Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na poniższy adres:

PHU Jolanta Rokosz (z dopiskiem Berry Mouse)
Leona Włodarczaka 4/33
64-100 Leszno
tel. 690417450

4. Odesłany towar musi być odpowiednio zapakowany i zabezpieczony, a także posiadać oryginalne metki i pudełko – jeżeli takie były dołączone.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwotę równą cenie zakupionego towaru oraz koszty dostarczenia rzeczy, z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy wskazany przez sprzedawcę, nie jest on wówczas zobowiązany do zwrotu poniesionych przez klienta dodatkowych kosztów.

6. Zwrot wpłaconej ceny zostanie dokonany za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek wskazany przez Konsumenta w formularzu zwrotu niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w przeciągu 30 dni od daty przyjęcia nieuszkodzonego zwracanego towaru oraz prawidłowo wypełnionego formularza zwrotu.

7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do towarów wykonywanych na zamówienie (w szczególności Flower Box oraz Pin Board), które są produktami nieprefabrykowanymi i wyprodukowanymi według specyfikacji konsumenta lub służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w szczególności do takich oferowanych i wytwarzanych towarów jak Flower Box oraz Pin Board. Sprzedawca nie ma obowiązku przyjąć takich towarów na podstawie złożonego przez konsumenta odstąpienia od umowy. Szczegółowe kwestie dotyczące odstąpienia od umowy reguluje ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

8. Berry Mouse nie przyjmuje zwrotów (nie odbiera przesyłek) wysłanych za pobraniem.

§ 8

Rejestracja w serwisie, ochrona danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca wskazany w definicjach niniejszego regulaminu, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1000) w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Sprzedawca za zgodą klientów dokonuje przetwarzania ich danych osobowych Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych przez Sprzedawcę i przez jego partnerów biznesowych. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Użytkownik serwisu oraz Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przy rejestracji w sklepie adres poczty elektronicznej.

3. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług w serwisie internetowym, którego właścicielem jest PHU Jolanta Rokosz.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1000) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§ 9

  Postanowienia końcowe.

1. Klient akceptując niniejszy regulamin potwierdza, że zapoznał się ze wszystkimi jego postanowieniami w szczególności dotyczącymi prawa do odstąpienia od umowy oraz jego ograniczeń.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. Jeżeli natomiast stroną sporu będzie konsument właściwość sądu określać będą przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie www.berrymouse.pl.

4. Wszelkie wizualizacje produktów są obrazami poglądowymi – mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu.

5. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Berry Mouse. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie. 

6. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest Polityka Prywatności oraz Polityka Ochrony Danych Osobowych.

POBIERZ 

Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Wersja PDF
Wersja DOC (Word)