DARMOWA DOSTAWA OD 150 zł | CHCEMY WAM POWIEDZIEĆ: PRACUJEMY I DOSTARCZAMY WASZE ZAMÓWIENIA.

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH STOSOWANA PRZEZ BERRY MOUSE

Do procesu przetwarzania danych osobowych dochodzi na postawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz innych przepisów o ochronie danych osobowych.

 

 1. Pozyskiwanie danych osobowych
 1. Wszelkie dane osobowe gromadzone są serwisie Internetowym na zasadzie pełnej dobrowolności,
 2. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożnością realizacji zamówienia/umowy/zapisu na newsletter

 

 1. Wykorzystanie danych osobowych
 1. Podanie danych jest niezbędne do wykonania umowy zawieranej za pośrednictwem serwisu internetowego www.berrymouse.pl lub w celu zapisania się przez Klienta na newsletter
 2. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie dokonywania przez Klienta zakupu towarów w serwisie Internetowym, w tym składania przez Klienta Zamówień, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 1. Dostarczanie danych osobowych stronom trzecim
 1. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa
 2. Dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na podstawie prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi.

 

 1. Administrator danych osobowych:
 1.  Administratorem danych osobowych jest  Jolanta Rokosz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: PHU Jolanta Rokosz, ul. Długa 32, 49-120 Ciepielowice, NIP 9910253234, REGON 389753382
 2.  W celu uzyskania wyjaśnień, zadania pytań prosimy o kontakt pod adres mail: [email protected]

 

 1. Ujawnienie, zmiana, usunięcie, zawieszenie wykorzystania danych osobowych:
 1. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia.
 2. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie:

 1. przez okres niezbędny do realizacji celów, do których dane osobowe zostały zebrane
  lub do których są przetwarzane;
 2. w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym;
 3. w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji.
 1. Informacja o przetwarzaniu.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 1. Zgodność z prawem

Działania dotyczące danych osobowych są zgodne z prawem, rozporządzeniami i innymi standardami, a także wytycznymi w sprawie ochrony danych osobowych.